Cmentarze Komunalne Cmentarze Komunalne

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu jako zarządca jest zobowiązany do zapewnienia porządku organizacyjnego i estetycznego na terenie Cmentarzy Komunalnych wraz z obiektami na nich położonymi:

 • cmentarz komunalny przy ul. 12-go Lutego,
 • cmentarz komunalny przy ul. Północnej
 • cmentarz komunalny przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 58 (cmentarz zamknięty)
 • cmentarz komunalny przy ul. Kujawskiej 13-15(cmentarz zamknięty)

Zadania w tym zakresie wykonuje na podstawie  porozumienia z dnia 26 czerwca 2008 r  , a dotyczą one m.in.

 • odchwaszczanie alei głównych, alejek bocznych i przejść między rzędami mogił,
 • sprzątanie cmentarza , terenu przed cmentarzem i parkingu,
 • koszenie trawy na terenie cmentarzy, przed cmentarzem i przy parkingu,
 • wywóz śmieci i innych nieczystości z terenu cmentarz
 • przygotowanie cmentarza do uroczystości
 • formowanie żywopłotów wycinka drzew
 • prowadzenia księg cmentarnych,
 • ustalenia miejsca spoczynku,
 • ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń i terenu Cmentarzy Komunalnych,
 • pobieranie opłat cmentarnych ustalonych przez Radę Miasta Wałcz.

Biuro Cmentarzy Komunalnych znajduje się w Wałczu ul. Północna 1.

Kontakt: osobisty w Biurze Cmentarzy pn - pt w godz. 700 - 1500
                                                     lub telefoniczny pod nr tel. (67) 258 30 76

Do realizacji zadań wynikających z zarządzania nieruchomością niemieszkalną pracownicy są właściwie przygotowani.

Na zlecenie Gminy Miejskiej Wałcz ZGK wykonuje prace porządkowo pielęgnacyjne na cmentarzu wojennym Wałcz Bukowina od miesiąca maja do listopada br.