O nas O nas

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu rozpoczął działalność gospodarczą 1 listopada 1991 roku jako Zakład budżetowy Urzędu Miasta w Wałczu , na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr I/104/91 z dnia 16.09.1991 roku.
Zgodnie z uchwałą Rady Nr I/104/91 oraz regulaminem organizacyjnym Zakład zajmuje się prowadzeniem działalności w zakresie:
  1. Utrzymywanie czystości dróg, chodników, parkingów, placów i skwerów miejskich w obrębie wyznaczonej rejonizacji.
  2. Tworzenie i utrzymywanie zieleńców i placów miejskich.
  3. Usuwania skutków zimy (odśnieżanie i posypywanie mieszanką piaskowo- solną) 
  4. Utrzymywanie targowiska miejskiego.
  5. Zarząd nad cmentarzami komunalnymi i świadczenie usług pogrzebowych.
  6. Organizowanie i nadzór nad miejską strefą płatnego parkowania.
  7. Nadzór nad szaletami miejskimi.
  8. Prowadzenie prac remontowo budowlanych budynków i obiektów użyteczności publicznej.
  9. Wykonywanie remontów dróg i chodników miejskich.
  10. Wykonywanie prac stolarskich, ślusarskich i konserwacyjnych w obiektach komunalnych.
12. Umieszczanie reklam i ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych.
 
Zakład prowadzi działalność na terenie miasta Wałcz.
Działalność gospodarcza Zakładu obejmuje prace zlecone przez Urząd Miasta w Wałczu oraz inne roboty i usługi na zlecenie podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.