Kontakt Kontakt

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu


Dyrektor Piotr Borowiec

Ulica Budowlanych 9
78-600 Wałcz
tel. / fax 67 258 24 74
e-mail: sekretariat@zgkwalcz.pl
Kontakt Kontakt

Zakład Gospodarki Komunalnej czynny jest
od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500

Godziny przyjmowania klientów
od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500

Kontakt Kontakt

Kasa czynna jest
od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500

Numer rachunku bankowego
Bank PKO S.A. O/Wałcz  62 1240 3712 1111 0000 4364 7453