Aktualności Aktualności

Nieodpłatne przyjmowanie wyselekcjonowanych odpadów

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu ul. Budowlanych 9 informuje, o nieodpłatnym przyjmowaniu wyselekcjonowanych odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (na wysypisko odpadów...

Kontakt Kontakt

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu


Dyrektor Piotr Borowiec

Ulica Budowlanych 9
78-600 Wałcz
tel. / fax 67 258 24 74
e-mail: sekretariat@zgkwalcz.pl